Här kommer markradonen in.

Bergrund möter blåbetong  ca. 1800bq/m3 i krypgrunden
Så här ser blåbetong ut i källare.
Vittrande källarvägg

Vad är blåbetong

Blåbetong radon

Radon förekommer oftast helt naturligt i marken där det är radongas som tar sig upp genom marken och upp i byggnader genom sprickor och brunnar – detta gör att personerna som vistas sig inom byggnaden utsätt för radon vilket har en negativ hälsoeffekt och kan göra att personen får lungcancer. Varje år är det cirka femhundra personer som blir sjuka lungcancer till en följd av för höga halter av radon i miljön omkring.

Det finns en sorts lättbetong som även kallas blåbetong som har uran i sig vilket gör att själva materialet avger strålning i form av gama vilket gör att radongas skapas allt eftersom uranet fallet sönder inom själva blåbetongen – detta har gjort att blåbetong helt enkelt är ett radioaktivt material som använts för att bygga miljoner av bostäder i Sverige men även arbetsplatser i Sverige, detta har gjort att mängder av hushåll runt om i Sverige är byggda på blåbetong som då innehåller alldeles för höga halter av radon och därför är direkt hälsofarliga. Genom att visats på daglig basis i en bostad som är byggt av blåbetong så utsätts man för en halt av radon som på allt från tio till trettio års sikt gör att personerna som vistats i bostaden kan få lungcancer.

I Sverige har blåbetong producerats bland annat av företaget Yxhult och då under varumärket Ytong, detta användes i det så kallade miljonprogrammet då staten beslutade att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. Olyckligt nog var det med blåbetong som användes vid byggandet vilket gör att byggnaderna som byggdes alltså har en för hög halt radon vilket gör att både inandningsluften och även dricksvattnet är radioaktivt.
Själva åtgärderna man kan ta då det har upptäckts för höga halter av radon i en byggnad som exempelvis har byggt med hjälp av lättbetongen blåbetong är sanering där man helt enkelt bit för bit byter ut byggnadsmaterialet mot icke radioaktivt byggmaterial. En annan version av sanering är att man installerar en bättre ventilation som gör att radongasen vädras ut allt eftersom. Det är upp till person till person att välja vilken åtgärd man vill ta då man bor i en bostad som är byggd av blåbetong och därmed har höga halter av radon.

Riktvärdet för hur höga halter som är tillåtna i en bostad i Sverige ligger på 200 Bq per kubikmeter, om man har över detta, kanske på grund av att bostaden är byggd av blåbetong, bör åtgärdas direkt genom sanering av något slag. Det finns många olika sätt att mäta radonhalten i en bostad, delvis kan det göras med hjälp av en radonmätare som finns att hyra av kommunen eller ett företag som sysslar med radonmätning. Även radonhalten i dricksvatten går att mäta genom en speciell vattenbehållare som sedan skickas in för analys av ett laboratorium. Om man bor i en byggnad som delvis eller helt är byggt av blåbetong är det rekommenderat att man gör dessa olika typer av radonmätningar för att inte kroppen ska utveckla lungcancer på lång sikt.