Mätinstrument för mätning av radongas

Kontinuerlig radongasmätning

Tillsammans med gammamätaren är detta instrument det viktigaste verktyget i samband med en radonanalys. Instrumentet används för att söka efter radonkällor i byggnaden, dvs för att avgöra var problemet finns, exempelvis var i byggnadens källare eller bottenvåning radongas tränger in. Resultatet visas på bara några minuter, vilket innebär att ett stort antal platser i huset kan undersökas.