östersund

Skyhöga radonvärden i Kulturskolans lokaler i Östersund kan tvinga fram en stängning.


Såväl rektor som skyddsombud vittnar om flera cancerfall.


Man kan inte fortsätta ha verksamhet här, säger Alastair Cochrane, Lärarförbundets skyddsombud på skolan.

Han bor i närheten och det var när han upptäckte höga markradonvärden i sitt eget hus som Kulturskolan, som en följd av att många blivit sjuka, beställde en egen mätning av ett företag i Uppsala.


Resultaten var skrämmande för personalen.


I en studiolokal uppmättes nästan 2 900 becquerel att jämföra med gränsvärdet för offentliga lokaler på 200.


Kulturskolan är en del av gamla Folkets hus, som numera heter OSD, och i de utrymmen som radonmätningen gjorts jobbar knappt ett 50-tal personer. Hit kommer bland annat 300 elever för kör- och orkesterlektioner.


Faran för dem är nog inte så stor, det är värre för oss som dagligen befinner oss i byggnaden, säger Kulturskolans rektor, Connie Kjäll.
Jag vet inte om vi kan öppna på måndag.

Ett beslut om stängning kan, enligt Alastair Cochrane, tas av huvudskyddsombudet i samverkan med Arbetsmiljöverket.


Länskulturen fanns också tidigare i lokalerna, bland annat länsmusiken, i 20—30 år.


Jag har inga siffror men jag vet att det bland dem fanns flera som fick besked om cancer, säger Connie Kjäll.

Inom Kulturskolan har tre personer fått liknande diagnos de senaste åren.


En har avlidit och två kämpar nu med sin sjukdom, säger Kjäll.

Om de drabbades sjukdomar kan relateras till radonet vet ingen.